Vaikka Suomi on lähellä Viroa, monelle oppilaalle ainoa kosketus suomalaiseen kulttuuriin ovat vain oppitunnit. Siksi verkosto haluaa järjestää yhä enemmän tapahtumia virolaisissa kouluissa ja muualla. Haluamme tuoda Suomen kulttuurin lähemmäksi oppilaita ja opettajia sekä antaa heille mahdollisuuksia tavata suomalaisia, testata omaa kielitaitoaan ja täydentää osaamistaan.

Suomen kieleen liittyviin tapahtumiin voit tutustua myös Suomen Viron-instituutin kotisivuilla. Katso tästä lisätietoa tapahtumista.


Suomessa asuu paljon virolaisia, mutta Virossa asuu myös paljon suomalaisia: taiteilijoita ja liikemiehiä, uhreilijoita ja insinöörejä. Kutsu heidät suomen kielen tunnille kylään – hyvä mahdollisuus tavata mielenkiintoisia ihmisiä ja harjoitella yhdessä kieltä.

Mikael Agricola on Suomen kirjakielen isä, mutta Viron lukiolaisille Agricola merkitsee vielä enemmän – joka kevät järjestetään Agricolan mukaan nimetty suomen kielen kilpailu.

Uuden tanssin keskus Zodiakin kielenoppimistyöpajat ovat oppilaiden suosiossa: kinesteettinen suomen kielen tunti sisältää hyppyjä, tanssia ja leikkiä. Ja uudet sanat jäävät mieleen kuin itsestään.

Suomen kielen opettamiseen tarvitaan hyviä opettajia, ja jotta opettajilla olisi mahdollisuus täydentää osaamistaan, tapaavat he kaksi kertaa vuodessa suomen kielen opettajien seminaarissa, jossa on kouluttajia niin Suomesta kuin myös Virosta.

Vuosittain 10. lokakuuta, Suomen kansalliskirjailijan Aleksis Kiven syntymäpäivänä, juhlitaan suomalaisen kirjallisuuden päivää. Se on myös kaikkien suomen kieltä oppivien juhlapäivä.

Maassa maan tavalla

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla

Alku aina hankala, lopussa kiitos seisoo

Kukaan ei ole seppä syntyessään

Ei kysyvä tieltä eksy

Ei oppi ojaan kaada

Harjoitus tekee mestarin

Kertaus on opintojen äiti

Kieli keskellä suuta

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa