Mikä on Keelesild?

Keelesild on suomen kielen ja kulttuurin yhteistyöverkosto, joka perustettiin Suomen Viron-instituutin aloitteesta vuoden 2011 kesäkuussa. Keelesild-yhteistyöverkoston toimintaa tukee Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Yhteistyöverkoston toimintaa ohjaa Suomen Viron-instituutti

Aikaisemmin työryhmän kanssa:

 • Annekatrin Kaivapalu (Tallinnan yliopiston suomen kielen apulaisprofessori)
 • Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten keskuksen johtaja)
 • Helja Kirber (Tuglas-seuran suomen kielen opettaja)
 • Juha-Matti Aronen (Tarton yliopiston suomen kielen ja kulttuurin lehtori).

Yhteistyöverkoston neuvottelukuntana toimi ohjausryhmä, joka teki ehdotuksia ja antoi palautetta yhteistyöverkoston toiminnasta. Ohjausryhmän edustajat vuonna 2015:

 • Jaan Õispuu, Suomen kielen aineneuvosto (ohjausryhmän puheenjohtaja)
 • Anu Laitila, Suomen Viron-instituutti
 • Madis Lepajõe, Viron opetus- ja tiedeministeriö
 • Tõnu Tender, Viron opetus- ja tiedeministeriö 
 • Kirsti Narinen, Suomen suurlähettiläs
 • Juha-Matti Aronen, Tarton yliopisto
 • Annekartin Kaivapalu, Tallinnan yliopisto
 • Vesa Jarva, Tallinnan yliopisto
 • Kersti Sõstar, Viron tutkintolautakunta (SA Innove)
 • Johanna Vironmäki, Suomalais-eestiläinen kauppakamari
 • Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten keskus
 • Marja-Terttu Lounavaara, Suomi toisena kielenä -opettajat
 • Maisa Martin, Jyväskylän yliopisto
 • Jyrki Kalliokoski, Helsingin yliopisto
 • Tuomas Huumo, Turun ja Tarton yliopisto
 • Leena Nissilä, Opetushallitus
 • Helja Kirber, Vironkielisen koulutuksen seura ja Tuglas-seura
 • Krista Heikkilä, Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvottelukunta UKAN
 • Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Miksi Keelesild-yhteistyöverkostoa tarvitaan?

Suomen kieli kuuluu Virossa kolmen eniten käytetyn vieraan kielen joukkoon. Viime aikoina tarve ja halu oppia suomea on jälleen kasvanut, mutta tukijärjestelmät tai resurssit eivät ole riittävät. Tämän takia on Suomen Viron-instituutti koonnut suomen kielen ja kulttuurin yhteistyöverkoston, johon kuuluvat organisaatiot, jotka työskentelevät sen eteen, että suomen kielen ja kulttuurin tuntemus säilyisi Viron kouluissa. 

Mitä Keelesild tekee?

Yhteistyöverkosto vaalii kielisukulaisuutta, järjestää täydennyskoulutusta opettajille ja tapahtumia suomen kielen opiskelijoille. Se tukee kouluja, jotka jo opettavat tai ovat aloittamassa suomen kielen opetuksen peruskoulussa (B-kielenä), sekä kannustaa elinkeinoelämää tukemaan suomen kielen opetusta.

Keelesild-verkosto välittää tietoa naapurimaasta, kun kouluihin tulee esiintymään vironsuomalaisia vapaaehtoisia projektin "Suomalainen kylään – kyllä!" kautta.

Mitä Keelesild-kotisivu tarjoaa?

Keelesild-verkoston kotisivu esittelee yhteistyöverkoston toimintaa. Blogista Linnunlento voi lukea tapahtumista kouluissa. Keelesild-kotisivu houkuttelee suomen kielestä innostuneita harjoittelemaan kieltä. Linkin Oppimateriaalit alta löytyy paljon harjoituksia niin alkajalle kuin edistyneemmälle oppijalle. Kaikki harjoitukset sisältävät myös vastaukset, jolloin niiden kautta tarjoutuu erinomainen mahdollisuus testata oma kielitaito.

Maassa maan tavalla

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla

Alku aina hankala, lopussa kiitos seisoo

Kukaan ei ole seppä syntyessään

Ei kysyvä tieltä eksy

Ei oppi ojaan kaada

Harjoitus tekee mestarin

Kertaus on opintojen äiti

Kieli keskellä suuta

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa