Monikulttuurisuusopetusta virolaisissa peruskouluissa

Pärnu_Annukka_Saarenmaa
Pärnun Ülejõen koulun 8. luokan tytöt miettivät valintaansa

Pakolaiset, turvapaikanhakijat, siirtolaiset, maahanmuuttajat, muukalaiset – pelkoa herättäviä sanoja. Termejä, joiden sisältöä on hankala ymmärtää. Vakavia ilmeitä, huolestuneita äänenpainoja, torjuvia eleitä. Vieraiden kielten, kulttuurien ja tapojen hallitsematon virta Eurooppaan. Sodan jaloista pakenevat massat ovat aiheuttaneet vaellusliikkeen, johon eurooppalaiset eivät osanneet varautua.

Entä jos pelkoa herättävät sanat korvattaisiin helpommin ymmärrettävillä? Miehet, naiset, lapset, tyttäret, pojat, vaimot, naapurit, kollegat, insinöörit, sairaanhoitajat, opettajat – ihmiset. Kotimaastaan pakon edessä paenneet henkilöt. Kansalaiset, joiden kansa on hajotettu. Perheet, jotka ovat menettäneet omiaan väkivallalle.

Uhkakuvien ja pelkojen kääntöpuoli on mahdollisuus. Maahanmuutto luo monikulttuurisuutta ja monikulttuurisuus luo mahdollisuuksia. Monikulttuurisuus ei tarkoita pelkästään eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Se tarkoittaa ihmisjoukkoa, jossa yhdistyvät erilaiset inhimilliset piirteet: etnisyys, uskonto, kieli, kansalaisuus, tavat ja perinteet. Erilaiset ihmiset ajattelevat eri tavalla ja se avaa mahdollisuuden uudenlaiseen tapaan toimia.

Kiersimme keväällä 2015 virolaisissa peruskouluissa keskustelemassa suomea opiskelevien oppilaiden kanssa monikulttuurisuudesta. Mietimme yhdessä mitä monikulttuurisuuteen kuuluu ja miten se ilmenee ihmisten arjessa. Havaitsimme, että monikulttuurisuus on pitkään ollut arkinen osa elämäämme – jo paljon ennen nykyistä turvapaikanhakijoiden tulvaa Eurooppaan! Samalla, kun elämme monikulttuurisuuden keskellä, olemme itse osa monikulttuurisuutta. Jokainen meistä on erilainen ja se rikastaa meitä kokonaisuutena.

Päätimme, etteivät vaikeat termit ja filosofiset pohdinnat uuvuta meitä. Lähestyimme aihetta kaikille ymmärrettävällä kielellä: musiikilla. Järjestimme monikulttuurisen levyraadin, jonka säännöt olivat yksinkertaiset. Kuuntele kappale, äänestä ja perustele mielipiteesi. Kappaleet kuunneltiin verkossa, äänestys suoritettiin värillisillä tarralapuilla ja perustelut kuultiin sekä ryhmissä että yksittäin.

Tallinna_Annukka_Saarenmaa
Tallinnan Lillekülan lukion suomen kielen oppilaat pitivät levyraadista

Oppilaat osoittautuivat erittäin taitaviksi tuomareiksi. Aktiivisen osallistumisen ja hyvällä suomella annettujen perustelujen lisäksi meidät yllättivät äänestystulokset, jotka vaihtelivat valtavasti ryhmittäin. Kävi ilmi, ettei artistin etninen tausta, kieli tai ulkonäkö vaikuttanut lopputulokseen. Tärkeintä oli kulttuurirajat ylittävä kieli, musiikki. Oppilaiden avoimesta ja ennakkoluulottomasta suhtautumisesta kannattaisi meidän aikuistenkin ottaa mallia.

Levyraati verkossa:

https://prezi.com/hltckyogoycl/monikulttuurisuus-suomessa/

Annukka Saarenmaa

Saksan ja viron kielen opettaja, tulkkauksen lehtori

Opetusharjoittelija keväällä 2015