Elamus olümpiaadilt

Reedel, 10. aprillil, kogunesid vabariigi parimad gümnasistidest soome keele tundjad Tartusse, et üksteiselt Mikael Agricola nimelise soome keele olümpiaadi raames mõõtu võtta ja välja selgitada parimatest parimad. Oma muljeid sellest toredast kevadpäevast jagab võistlusel 8. koha saanud Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi abiturient Madis Kask.

Agricola-kilpailu koe alkaa
Foto: Anna Hukka

Continue reading Elamus olümpiaadilt

Innustav külalisõpetaja Soomest

Koostöös Soome Instituudiga toimus Jüri gümnaasiumis 2. aprillil meeldejääv õpetajavahetus: Kristel Kotta soome keele tunde andis soome keele kui teise keele (S2) õpetaja Hanna Kotta Soomest. Külalisõpetaja pakkus C-keele õpilastele vaheldust seoses kooli keeltepäevaga, ent kohtumisele andis tõuke ka hiljuti sotsiaalvõrgustikus tutvunud õpetajate perekonnanimede huvitav kokkulangevus. „Märkasin, et Hanna otsis tundide külastamise eesmärgil uusi kontakte Eesti õpetajate hulgas. Mõne aja pärast vestlesime juba oma õpetustööst ja teadaolevast sugupuust. Ma ei teadnud endal olevat sugulasi Soomes, ent meie mõlema perelegendid viitavad baltisaksa juurtele. Hanna abikaasa kaudu võime niisiis olla sugulased,“ meenutab Kristel tutvuse algust.

3. Hanna JG 02.04 - 10. väiksemFoto: Kristel Kotta. Continue reading Innustav külalisõpetaja Soomest